210 2389590-2

Μέτρηση πάχους μεταλλικών φύλλων με τη χρήση αισθητήρων displacement της εταιρείας SICK

Μέτρηση πάχους μεταλλικών φύλλων με τη χρήση αισθητήρων displacement της εταιρείας SICKΣτις βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων, ο ποιοτικός έλεγχος μεταλλικών φύλλων είναι σημαντικός για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με συνεχή μέτρηση του πάχους του μεταλλικού φύλλου, η οποία εξασφαλίζει ότι το πάχος αυτό βρίσκεται πάντα στα όρια που απαιτεί το τελικό προϊόν.

Η μέτρηση του πάχους του μεταλλικού φύλλου γίνεται με τη χρήση δύο αισθητήρων displacement OD Mini Pro (RS485) του Oίκου SICK Sensor Intelligence και του αντίστοιχου Controller AOD1 που συνεργάζεται με τον controller της μηχανής.

Η ακρίβεια της μέτρησης είναι πολύ υψηλή, η οποία διατηρείται ακόμα κι αν το μεταλλικό φύλλο κινείται λόγω δονήσεων και δεν επηρεάζεται από το χρώμα του.

Περισσότερα...

Έλεγχος μεταλλικού πώματος σε γυάλινη συσκευασία χυμού ντομάτας

Εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου τοποθέτησης πώματος με τη χρήση 3D κάμερας TriSpector1000Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζεται η επιτυχημένη εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου τοποθέτησης πώματος με τη χρήση 3D κάμερας TriSpector1000 της SICK, σε μεγάλη βιομηχανία προϊόντων τομάτας, πρωτοπόρο εταιρεία στον κλάδο της.

 

Περισσότερα...

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών φυσικού μεταλλικού νερού στη βιομηχανία ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου συσκευασιών μεταλλικού νερού στην βιομηχανία ΣΟΥΡΩΤΗ ΑΕ με τη χρήση συστήματος βιομηχανικής όρασης.

 

Περισσότερα...

Εφαρμογή παρακολούθησης ροής υγρών στην NICOCHEM ΟΕ με χρήση βιομηχανικού αισθητήρα

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή παρακολούθησης ροής υγρών με χρήση βιομηχανικού αισθητήρα του οίκου SICK στην εταιρεία NICOCHEM ΟΕ.

 

Περισσότερα...

Έλεγχος στάθμης δεξαμενής μέσω αισθητήρα στάθμης

Σε αυτό το βίντεο, παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή ελέγχου στάθμης δεξαμενής με τη χρήση αισθητήρα στάθμης του οίκου SICK στην εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.

 

Περισσότερα...

Σύστημα ασφάλειας και προστασίας χειριστών στην παλετοποίηση

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για σύστημα παλετοποίησης με ρομποτικό βραχίονα στη βιομηχανία, με τη χρήση κουρτινών και ελεγκτή ασφαλείας CAT4.

 

Περισσότερα...

Αναγνώριση barcode συσκευασιών στη ΜΕΓΑ ΑΕ μέσω κάμερας ανάγνωσης κωδικών του οίκου SICK

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (barcode) σε διαμορφωμένη πρωτογενή συσκευασία στην ΜΕΓΑ ΑΕ, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη.

 

Περισσότερα...

Aνίχνευση διαφανών φιαλών με τη χρήση φωτοκυττάρων

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή ανίχνευσης διαφανών φιαλών με τη χρήση φωτοκυττάρων σε μία ελληνική εταιρεία τυποποίησης ελαιολάδου. Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί από την εταιρεία ΝΙΚΑΚΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. κατασκευαστή μηχανημάτων συσκευασίας (ΟΕΜ).

 

Περισσότερα...

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών φαρμάκων σε μεγάλη βιομηχανία φαρμάκων

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών φαρμάκων με τη χρήση συστήματος βιομηχανικής όρασης σε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία. Η εφαρμογή επιτρέπει την ανίχνευση της παρουσίας και τον έλεγχο ποιότητας εκτύπωσης της ημερομηνίας λήξης και του αριθμού παρτίδας (LOT number) σε συσκευασία φαρμάκου (blister). Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υλοποιηθεί από την ΤΕΧΝΟΛΙΝΚΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ.

 

Περισσότερα...

Ανίχνευση ύψους στάθμης με βιομηχανικούς αισθητήρες μέσης απόστασης

Ανίχνευση ύψους με τη χρήση αισθητήρων μέτρησης απόστασης στην εταιρεία EUROCHEM AGRO HELLAS ΑΕ. Η εφαρμογή επιτρέπει την ακριβή ανίχνευση ύψους του λιπάσματος κατά την εκφόρτωσή του από πτυσσόμενη και περιστρεφόμενη ταινία σε 3 γειτονικούς χώρους αποθήκευσης με ενδιάμεσα χωρίσματα, επιτυγχάνοντας μέγιστη αξιοποίηση των χώρων αποθήκευσης και πλήρη διαχωρισμό των αποθηκευόμενων προϊόντων. Έχει υλοποιηθεί από την KINEMATIK ΑΒΕΕ.

 

Περισσότερα...

Έλεγχος δισδιάστατου κωδικού (2D barcode) σε κουτί φαρμάκου στη Pharmathen International AEBE με σύστημα αναγνώρισης

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών φαρμάκων με τη χρήση συστήματος αναγνώρισης κωδικών 2D Datamatrix στην εταιρεία Pharmathen International AEBE. Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο της παρουσίας, της αναγνωσιμότητας και της ορθότητας του δισδιάστατου κωδικού σε κουτί φαρμάκου. Έχει υλοποιηθεί από την Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας ΑΕ.

 

Περισσότερα...

Έλεγχος επικόλλησης ετικέτας σε συσκευασίες γεωργικών φαρμάκων στην Syngenta Hellas με βιομηχανική κάμερα

Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας ετικέτας σε χάρτινη συσκευασία γεωργικών φαρμάκων και τον έλεγχο τοποθέτησης της ετικέτας σε συγκεκριμένη περιοχή της συσκευασίας. Έχει υλοποιηθεί από τη Θεοδώρου Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ.

 

Περισσότερα...

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασίας στην Κορρές ΑΕ μέσω συστήματος βιομηχανικής όρασης

Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο παρουσίας πλαστικού διάφανου παρεμβύσματος σε βαζάκι καλλυντικής κρέμας και τον έλεγχο τοποθέτησης του παρεμβύσματος στη σωστή θέση στο κέντρο της συσκευασίας. Έχει υλοποιηθεί από την Clever Devices.

 

Περισσότερα...