Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για σύστημα παλετοποίησης με ρομποτικό βραχίονα στη βιομηχανία, με τη χρήση κουρτινών και ελεγκτή ασφαλείας CAT4.

Λειτουργία: Προστασία χειριστή από τον βραχίονα του Robot
Προϊόν SICK:
Κουρτίνες ασφαλείας και ελεγκτής ασφαλείας
Ημερομηνία:
23/06/2014

Η ασφάλεια και προστασία του χειριστή απο τα διάφορα κινούμενα μέρη της μηχανής είναι αναγκαία και επιβάλλεται από τη νομοθεσία.

Κάθε μηχανή με κινούμενα μέρη που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα στον χειριστή, θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας για σύστημα παλετοποίησης με ρομποτικό βραχίονα στη βιομηχανία, με τη χρήση κουρτινών και ελεγκτή ασφαλείας CAT4.


Η ανάγκη

Ένα ρομποτικό σύστημα παλετοποίησης οφείλει να εγγυάται την ασφάλεια των χειριστών του και γενικά των εργαζομένων. Για αυτό το λόγο, πρέπει να συνοδεύεται από ένα άρτιο σύστημα ασφαλείας και να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας  χωρίς να επηρεάζεται η τροφοδοσία προϊόντων και η έξοδος της διαμορφωμένης παλέτας.

Οι απαιτήσεις που υπάρχουν σε μια τέτοια εφαρμογή είναι οι εξής:

  • Διατήρηση επιπέδου ασφαλείας και προστασία του χειριστή καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του βραχίονα
  • Συνεχής ροή προϊόντων προς παλετοποίηση χωρίς να σταματάει να λειτουργεί το σύστημα ασφαλείας
  • Έλεγχος και αξιολόγηση των σημάτων των αισθητηρίων


Η λύση

Η λύση δόθηκε με την χρήση κουρτίνας ασφαλείας, κατηγορίας ασφαλείας 4, της σειράς Μ4000 σε συνδυασμό με τον ελεγκτή ασφαλείας UE410 του οίκου SICK.

Ο πομπός και ο δέκτης της κουρτίνας τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να σταματάει η λειτουργία του βραχίονα κατά την είσοδο κάποιου ατόμου στον χώρο απόθεσης και παλετοποίησης προϊόντων.

Παράλληλα, τα φωτοκύτταρα ανακλαστήρα (muting sensors) που τοποθετούνται πριν και μετά την κουρτίνα ασφαλείας σε συνεργασία με τον ελεγκτή ασφαλείας UE410, παύουν τη λειτουργία της κουρτίνας (muting) όταν ανιχνεύσουν την παλέτα και έτσι δεν επηρεάζεται η παλετοποίηση.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλείας αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Κουρτίνα ασφαλείας CAT4, Μ4000 του οίκου SICK
  • Φωτοκύτταρα SICK, το οποία χρησιμοποιούνται για το muting της κουρτίνας κατά την είσοδο προϊόντων στο χώρο απόθεσης
  • Ελεγκτής ασφαλείας CAT4, UE410 του οίκου SICK

Τα οφέλη

  • Προστασία κάθε εργαζομένου που κινείται στον χώρο λειτουργίας του βραχίονα
  • Αδιάκοπη τροφοδοσία προϊόντων για παλετοποίηση σε ασφαλές περιβάλλον

Αν ενδιαφέρεστε για παρόμοια εφαρμογή, καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 2389590-2 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Invalid Input
Παρακαλώ εισάγετε την επωνυμία της εταιρείας σας.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Λάθος εισαγωγή
Αποδείξτε ότι δεν είστε ρομπότ