210 2389590-2

Ποιοτικός έλεγχος με τη χρήση τρισδιάστατης κάμερας Trispector

Ο ποιοτικός έλεγχος των συσκευασιών περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που πραγματοποιούνται στα τελικά στάδια της παραγωγής των προϊόντων. Έχει κλείσει σωστά η συσκευασία; Υπάρχει πληρότητα προϊόντων μέσα στη συσκευασία; Έχει εφαρμοστεί η ετικέτα στη σωστή θέση; Είναι αναγνώσιμη η ημερομηνία λήξης και το barcode; Ο έλεγχος του σωστού κλεισίματος της συσκευασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Ένα πώμα που δεν είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί, είτε να προκαλέσει σταματήματα στην παραγωγική διαδικασία, είτε να οδηγήσει στη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται βιομηχανικοί αισθητήρες οι οποίοι ελέγχουν τη διαδικασία κλεισίματος της συσκευασίας, εξασφαλίζοντας την παρουσία και τη σωστή τοποθέτηση του πώματος. Τα σύγχρονα συστήματα βιομηχανικής όρασης (vision sensors) προσφέρουν αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο, ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε αυτό τα άρθρο παρουσιάζονται κάποιες από τις λύσεις ποιοτικού ελέγχου που προσφέρει η τρισδιάστατη κάμερα της σειράς TriSpector1000 του οίκου SICK.

Περισσότερα...

Λύσεις SICK για ανίχνευση διάφανων αντικειμένων

Σε βιομηχανίες από τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, των φαρμάκων και των καταναλωτικών προϊόντων, είναι απαραίτητη η ανίχνευση διάφανων αντικειμένων. Διάφανες πλαστικές συσκευασίες, φιάλες από γυαλί ή PET, αμπούλες, συσκευασίες από επίπεδο, σωληνοειδές ή διάτρητο γυαλί, film με το οποίο τυλίγονται οι παλέτες είναι μερικές από τις περιπτώσεις που πρέπει να δίνεται λύση αξιόπιστης ανίχνευσης. Για το σκοπό αυτό, η SICK έχει αναπτύξει μία πλούσια γκάμα προϊόντων για χρήση βιομηχανικών αυτοματισμών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα υπερέχουν λόγω εξαιρετικής οπτικής απόδοσης, εξυπνάδας και ευελιξίας. Η χρήση αυτών των προϊόντων δίνουν λύση σε μια σειρά από εφαρμογές με τον πλέον αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο.

Περισσότερα...

Χρήση αισθητήρων οπτικών ινών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Οι βιομηχανικοί αισθητήρες οπτικών ινών είναι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αντικειμένων και προτιμώνται όταν, υπάρχει εξαιρετική στενότητα χώρου, απαιτείται αντοχή σε χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες, τα υπό ανίχνευση αντικείμενα είναι μικροσκοπικών διαστάσεων, απαιτείται μικρός χρόνος απόκρισης του αισθητήρα.

Ένα σύστημα αισθητήρα οπτικών ινών αποτελείται από έναν ενισχυτή και από μία οπτική ίνα παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις αυτοματισμού στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι οπτικές ίνες μπορεί να είναι πλαστικές, οι οποίες είναι εξαιρετικά εύκαμπτες με δυνατότητα μείωσης του μήκους τους ή γυάλινες με μεγάλη αντοχή σε χημικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες.

Περισσότερα...