Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ποιοτικός έλεγχος συσκευασιών φαρμάκων με τη χρήση συστήματος αναγνώρισης κωδικών 2D Datamatrix στην εταιρεία Pharmathen International AEBE. Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο της παρουσίας, της αναγνωσιμότητας και της ορθότητας του δισδιάστατου κωδικού σε κουτί φαρμάκου. Έχει υλοποιηθεί από την Πασκάλ Συστήματα Συσκευασίας ΑΕ.

Πελάτης: PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΕΒΕ
Εταιρεία υλοποίησης: ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ
Λειτουργία: Έλεγχος παρουσίας, αναγνωσιμότητας και ορθότητας κωδικού 2D Datamatrix
Προϊόν SICK: Αναγνώστης κωδικών 1D/2D ICR845
Ημερομηνία: 17/06/2013

Για την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης διακίνησης πλαστών φαρμάκων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια νομοθετική βάση που επιτρέπει την εισαγωγή βελτιωμένων χαρακτηριστικών ασφαλείας και συστημάτων παρακολούθησης και ιχνηλασιμότητας της συσκευασίας των φαρμάκων, ώστε να εξακριβώνεται η γνησιότητα και η ταυτοποίηση κάθε μεμονωμένου κουτιού. Σε αυτό το πλαίσιο, χώρες όπως η Γαλλία και η Τουρκία έχουν ήδη θεσπίσει κανονισμούς που απαιτούν από τις βιομηχανίες φαρμάκων να σημαίνουν τα παραγόμενα και διακινούμενα προϊόντα με ένα δισδιάστατο κωδικό (2D Datamatrix barcode), ενώ άλλες χώρες – μεταξύ αυτών και η Ελλάδα – πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Όλοι οι κωδικοί Datamatrix αποθηκεύονται σε μια κεντρική βάση δεδομένων, επιτρέποντας τον έλεγχο της αυθεντικότητας του φαρμάκου στα σημεία πώλησης.

Φάρμακα με
κωδικό 2D Datamatrix

Ο κωδικός Datamatrix  επιτρέπει την κωδικοποίηση μεγάλης ποσότητας δεδομένων σε μικρό χώρο πάνω στη συσκευασία, διευκολύνοντας έτσι την ιχνηλασιμότητα των φαρμάκων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος εκτύπωσης.

Στις περισσότερες εφαρμογές στη φαρμακοβιομηχανία, ο κωδικός Datamatrix περιλαμβάνει ένα μοναδικό σειριακό αριθμό (Serial Number), τον αριθμό παρτίδας (Lot/Batch Number) και την ημερομηνία λήξης.

Για να καλύψουν αυτή την απαίτηση, οι Ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες που εξάγουν στη Γαλλία και την Τουρκία προμηθεύονται για τις γραμμές συσκευασίας τους ένα σύστημα εκτύπωσης του δισδιάστατου κωδικού και ένα σύστημα ανάγνωσης του κωδικού, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο της παρουσίας του κωδικού (έχει εκτυπωθεί κωδικός στη συσκευασία;), τον έλεγχο της ποιότητας εκτύπωσης (είναι καλή η ποιότητα εκτύπωσης; είναι αναγνώσιμος ο κωδικός;) και τον έλεγχο της ορθότητας του κωδικού (είναι ο σωστός κωδικός ή όχι;).

Σε αυτό το άρθρο, παρουσιάζεται μια επιτυχημένη εφαρμογή ποιοτικού ελέγχου συσκευασιών φαρμάκων με τη χρήση συστήματος αναγνώρισης κωδικών 2D Datamatrix στην εταιρεία PHARMATHEN INTERNATIONAL AEBE. Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο της παρουσίας, της αναγνωσιμότητας και της ορθότητας του δισδιάστατου κωδικού σε κουτί φαρμάκου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει υλοποιηθεί από την ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, εταιρεία που δραστηριοποιείται σε λύσεις βιομηχανικής εκτύπωσης και ελέγχου. Η εταιρεία ανήκει στο δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών της ELERGON.

Έλεγχος εκτυπωμένου κωδικού 2D Datamatrix
με σύστημα αναγνώρισης SICK

Η ανάγκη

Η ανάγκη της εταιρείας ήταν να ελέγχει (α) την παρουσία του δισδιάστατου κωδικού σε όλα τα κουτιά των παραγόμενων φαρμάκων, (β) την ποιότητα εκτύπωσης και το βαθμό αναγνωσιμότητας του κωδικού και (γ) την ορθότητα του κωδικού.

Οι βασικές απαιτήσεις για την υλοποίηση της εφαρμογής ήταν οι εξής:

 • Ανάγνωση κωδικών σε υψηλές ταχύτητες, ώστε να μη μεταβληθεί η ταχύτητα της γραμμής συσκευασίας (από 100 εως 400 κουτιά/λεπτό)
 • Κωδικοποίηση μεγάλου αριθμού πληροφοριών σε περιορισμένο χώρο
 • 100% επιτυχία στο αποτέλεσμα της ανάγνωσης
 • Παρακολούθηση των φαρμάκων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

Η λύση

Ο έλεγχος του 2D Datamatrix κωδικού σε πολύ υψηλές ταχύτητες οδήγησε στην χρήση του αναγνώστη ICR845 του Οίκου SICK. Ο αναγνώστης ICR845 έχει συμπεριφορά βιομηχανικής κάμερας λόγω του ενσωματωμένου αισθητήρα (CMOS matrix sensor) και είναι ειδικά σχεδιασμένος για εφαρμογές ανάγνωσης 2D barcode.

Σύστημα αναγνώρισης κωδικών
1D/2D του Οίκου SICK

Δείτε το σύστημα σε λειτουργία:

H υψηλή ταχύτητα ανάγνωσης (60Hz, ανάλυση WVGA) επιτρέπει την ανάγνωση του κωδικού ακόμη και στις πολύ υψηλές ταχύτητες της γραμμής. Επιπλέον, η υψηλή ταχύτητα αποκωδικοποίησης και χαμηλής αντίθεσης κωδικών εγγυάται την αξιόπιστη αναγνώριση και ευέλικτη χρήση. Η εκμάθηση του συστήματος ανάγνωσης στα νέα δεδομένα κατά την εναλλαγή των διαφορετικών φαρμάκων γίνεται μέσω λήψης στιγμιοτύπου (snapshot) με το απλό πάτημα ενός κουμπιού.

Το ολοκληρωμένο σύστημα εκτύπωσης του κωδικού και του ελέγχου της εκτύπωσης και της ανάγνωσης του κωδικού αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • τον αισθητήρα αναγνώρισης κωδικών (Image-based 1D/2D Code Reader) του Οίκου SICK σειράς ICR845
 • ένα σύστημα εκτύπωσης Thermal Inkjet υψηλής ανάλυσης ιδανικό για εκτύπωση κωδικού GS1 Datamatrix
 • έναν ελεγκτή (PLC) που υποστηρίζει την αυτόματη λειτουργία του συστήματος, δίνοντας σήμα για απόρριψη των κουτιών χωρίς εκτύπωση ή με λάθος κωδικό
 • ένα φωτοκύτταρο SICK υπέρυθρων ακτίνων, το οποίο χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του αναγνωστη
 • μία παλμογεννήτρια SICK για τον έλεγχο της ταχύτητας του ιμάντα


Σύστημα εκτύπωσης και ελέγχου κωδικού 2D Datamatrix

Στις περιπτώσεις όπου ο δισδιάστατος κωδικός δεν έχει εκτυπωθεί στο κουτί ενός φαρμάκου ή η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητική ή δεν έχει εκτυπωθεί ο σωστός κωδικός, ο ελεγκτής ενεργοποιεί μια πνευματική βαλβίδα απόρριψης του κουτιού. Το προϊόν στη συνέχεια ελέγχεται και επανα-εισάγεται στη γραμμή συσκευασίας για τη σωστή σήμανσή του.

Τα οφέλη

Τα οφέλη που προέκυψαν για την εταιρεία PHARMATHEN INTERNATIONAL AEBE από την εισαγωγή του σύστηματος ελέγχου 2D – Datamatrix κωδικών είναι τα εξής:

 • Κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την εξακρίβωση της γνησιότητας των φαρμάκων
 • Αξιόπιστη ανίχνευση εκτύπωσης κωδικού 2D με 100% επιτυχία, διατηρώντας τις υψηλές ταχύτητες της γραμμής συσκευασίας
 • Μείωση των σταματημάτων της παραγωγής για λόγους χαμηλών ρυθμών ανάγνωσης ή κακής ποιότητας εκτύπωσης

Αν ενδιαφέρεστε για παρόμοια εφαρμογή στο εργοστάσιο ή στην αποθήκη σας, καλέστε μας στα τηλέφωνα 210 2389590-2 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα:

Invalid Input
Παρακαλώ εισάγετε την επωνυμία της εταιρείας σας.
Παρακαλώ εισάγετε το ονοματεπώνυμό σας.
Παρακαλώ εισάγετε το τηλέφωνό σας
Παρακαλώ εισάγετε το email σας
Λάθος εισαγωγή
Αποδείξτε ότι δεν είστε ρομπότ