Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Οι βιομηχανικοί αισθητήρες οπτικών ινών είναι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αντικειμένων και προτιμώνται όταν, υπάρχει εξαιρετική στενότητα χώρου, απαιτείται αντοχή σε χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες, τα υπό ανίχνευση αντικείμενα είναι μικροσκοπικών διαστάσεων, απαιτείται μικρός χρόνος απόκρισης του αισθητήρα.

Ένα σύστημα αισθητήρα οπτικών ινών αποτελείται από έναν ενισχυτή και από μία οπτική ίνα παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις αυτοματισμού στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι οπτικές ίνες μπορεί να είναι πλαστικές, οι οποίες είναι εξαιρετικά εύκαμπτες με δυνατότητα μείωσης του μήκους τους ή γυάλινες με μεγάλη αντοχή σε χημικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες.

Οι βιομηχανικοί αισθητήρες οπτικών ινών είναι φωτοηλεκτρικοί αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση αντικειμένων και προτιμώνται όταν:

 • υπάρχει εξαιρετική στενότητα χώρου
 • απαιτείται αντοχή σε χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες
 • τα υπό ανίχνευση αντικείμενα είναι μικροσκοπικών διαστάσεων
 • απαιτείται μικρός χρόνος απόκρισης του αισθητήρα

Ένα σύστημα αισθητήρα οπτικών ινών αποτελείται από έναν ενισχυτή και από μία οπτική ίνα παρέχοντας τις καλύτερες λύσεις αυτοματισμού στις παραπάνω περιπτώσεις. Οι οπτικές ίνες μπορεί να είναι πλαστικές, οι οποίες είναι εξαιρετικά εύκαμπτες με δυνατότητα μείωσης του μήκους τους ή γυάλινες με μεγάλη αντοχή σε χημικά περιβάλλοντα και υψηλές θερμοκρασίες.

Ο οίκος SICK διαθέτει τα παρακάτω είδη οπτικών ινών:

Οπτικές ίνες με σπείρωμα
Παρέχουν εύκολη στήριξη και
αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
Οπτικές ίνες χωρίς σπείρωμα
Ιδανική λύση για εφαρμογές
με στενότητα χώρου
Οπτικές ίνες
με εκτροπή δέσμης κατά 90 μοίρες
Ορθωγώνιες οπτικές ίνες
με επίπεδη σχεδίαση
Εύκαμπτες οπτικές ίνες
με ακτίνα κάμψης 1mm
Οπτικές ίνες
με μακριά άκρη
Οπτικές ίνες
ανίχνευσης περιοχής
Οπτικές ίνες με αντοχή
σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
Οπτικές ίνες με αντοχή
σε χημικό περιβάλλον

Τυπικές εφαρμογές αιθητήρων οπτικών ινών

Ανίχνευση παρουσίας
στόμιου συσκευασίας
Έλεγχος παρουσίας ή θέσης
μικροσκοπικών αντικειμένων
Ανίχνευση των επαφών
σε σημεία με στενότητα χώρου
Ανίχνευση του "print mark"
σε ετικετέζες

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον τελικό χρήστη

 • Τεράστια γκάμα πλαστικών και γυάλινων οπτικών ινών παρέχοντας δυνατότητα ευελιξίας ως προς την υλοποίηση της εκάστοτε εφαρμογής
 • Αντοχή σε καταστροφές που ενδέχεται να προκληθούν από μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, καθώς επίσης από υψηλές θερμοκρασίες
 • Εύκολη στήριξη, μειώνοντας το κόστος που σχετίζεται με το χρόνο εγκατάστασης
   

Ενισχυτές οπτικών ινών

Για τη λειτουργία των οπτικών ινών είναι απαραίτητη η χρήση ενισχυτών οπτικών ινών. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, ο οίκος SICK παρέχει τους ενισχυτές οπτικών ινών σειράς WLL170-2 και WLL180T.

Ενισχυτής οπτικών ινών WLL170-2
Χρησιμοποιείται σε απλές και
συνηθισμένες εφαρμογές
Ενισχυτής οπτικών ινών WLL180T
Χρησιμοποιείται σε εφαρμογές υψηλής ταχύτητας
και μεγάλης απόστασης ανίχνευσης

Πλεονεκτήματα και οφέλη για τον τελικό χρήστη

 • Ταχύτατος χρόνος απόκρισης (50μs για τον ενισχυτή WLL170-2 και μέχρι 16μs για τον ενισχυτή WLL180T
 • Εύκολη ρύθμιση ευαισθησίας μέσω ποτενσιομέτρου ή teach-in buttons
 • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης
 • Ευανάγνωστη οθόνη display (μόνο για τον ενισχυτή WLL180T)
 • Δυνατότητα λειτουργίας πολλών γειτονικών ενισχυτών σε δίκτυο δίνοντας τη δυνατότητα ρύθμισης ενός μόνο ενισχυτή