Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Ο ποιοτικός έλεγχος των συσκευασιών περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που πραγματοποιούνται στα τελικά στάδια της παραγωγής των προϊόντων. Έχει κλείσει σωστά η συσκευασία; Υπάρχει πληρότητα προϊόντων μέσα στη συσκευασία; Έχει εφαρμοστεί η ετικέτα στη σωστή θέση; Είναι αναγνώσιμη η ημερομηνία λήξης και το barcode; Ο έλεγχος του σωστού κλεισίματος της συσκευασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Ένα πώμα που δεν είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί, είτε να προκαλέσει σταματήματα στην παραγωγική διαδικασία, είτε να οδηγήσει στη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται βιομηχανικοί αισθητήρες οι οποίοι ελέγχουν τη διαδικασία κλεισίματος της συσκευασίας, εξασφαλίζοντας την παρουσία και τη σωστή τοποθέτηση του πώματος. Τα σύγχρονα συστήματα βιομηχανικής όρασης (vision sensors) προσφέρουν αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο, ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε αυτό τα άρθρο παρουσιάζονται κάποιες από τις λύσεις ποιοτικού ελέγχου που προσφέρει η τρισδιάστατη κάμερα της σειράς TriSpector1000 του οίκου SICK.

Ο ποιοτικός έλεγχος των συσκευασιών περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που πραγματοποιούνται στα τελικά στάδια της παραγωγής των προϊόντων: Έχει κλείσει σωστά η συσκευασία; Υπάρχει πληρότητα προϊόντων μέσα στη συσκευασία; Έχει εφαρμοστεί η ετικέτα στη σωστή θέση; Είναι αναγνώσιμη η ημερομηνία λήξης και το barcode; Ο έλεγχος του σωστού κλεισίματος της συσκευασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική διαδικασία. Ένα πώμα που δεν είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί, είτε να προκαλέσει σταματήματα στην παραγωγική διαδικασία, είτε να οδηγήσει στη διάθεση ελαττωματικών προϊόντων. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται βιομηχανικοί αισθητήρες οι οποίοι ελέγχουν τη διαδικασία κλεισίματος της συσκευασίας, εξασφαλίζοντας την παρουσία και τη σωστή τοποθέτηση του πώματος. Τα σύγχρονα συστήματα βιομηχανικής όρασης (vision sensors) προσφέρουν αξιόπιστο και ακριβή έλεγχο, ελαχιστοποιώντας την ανθρώπινη παρέμβαση.

Σε αυτό τα άρθρο παρουσιάζονται κάποιες από τις λύσεις ποιοτικού ελέγχου που προσφέρει η τρισδιάστατη κάμερα της σειράς TriSpector1000 του οίκου SICK.

Ο TriSpector1000 είναι ένας προηγμένος αισθητήρας βιομηχανικής όρασης που χρησιμοποιείται για τρισδιάστατους ελέγχους και λειτουργεί ως stand-alone σύστημα. Ανεξάρτητα από το σχήμα, το χρώμα και τον προσανατολισμό των προϊόντων, ο TriSpector1000 δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια και σε υψηλές ταχύτητες. Μέσω της ολοκληρωμένης επεξεργασίας δεδομένων, ο αισθητήρας βρίσκει, μετράει και ελέγχει τη θέση αντικειμένων, ενώ επίσης μετράει τον όγκο τους.

Συνοπτικά οι εργασίες οι οποίες γίνονται από τον TriSpector1000 είναι οι παρακάτω:

Έλεγχος πληρότητας ή κενότητας

Μέτρηση αντικειμένων και έλεγχος θέσης

Μέτρηση διαστάσεων και ογκομέτρηση προϊόντων

Εφαρμογές

Ως μία από τις πλέον ενδεδειγμένες λύσεις για τον ποιοτικό έλεγχο για τη βιομηχανία των καταναλωτικών αγαθών και της συσκευασίας, σας παρουσιάζουμε μερικές από τις εφαρμογές του TriSpector1000.

Μέτρηση διαστάσεων στην επεξεργασία τροφίμων

Μέτρηση και έλεγχος θέσης αντικειμένων

Έλεγχος πληρότητας

Έλεγχος ερμητικά κλειστού πώματος σε συσκευασία μαρμελάδας που πιστοποιεί ότι το προϊόν βρίσκεται σε κενό

Οφέλη

  • Βελτίωση ποιότητας και φήμης της βιομηχανίας
  • Ελαχιστοποίηση παραπόνων από καταναλωτές
  • Μείωση σταματημάτων της παραγωγής
  • Αύξηση της παραγωγικότητας
  • Γρήγορη και εύκολη παραμετροποίηση