210 2389590-2

Αισθητήρες αντίθεσης χρωμάτων / στίγματος

Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων SICK για να σας βοηθήσουμε να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη ανίχνευσης, αναγνώρισης, μέτρησης και ασφάλειας στο εργοστάσιο και στην αποθήκη: από απλά φωτοκύτταρα έως προηγμένες λύσεις οπτικού ελέγχου.

Αισθητήρες SICK KTM Prime

SICK MKT Prime

Mini, easy, speedy, robust

 • Small, tried-and-tested housing, also available in stainless steel
 • High grayscale resolution
 • Very large dynamic range means reliable detection of contrasts on glossy materials
 • Static and dynamic teach-in in one variant
 • Switching frequency: 15 kHz
 • KTM Prime with IO-LInk functions
 

Αισθητήρες SICK KTM Core

SICK KTM Core

Mini, easy, speedy

 • Small, tried-and tested housing
 • High grayscale resolution
 • Very large dynamic range means reliable detection of contrasts on glossy materials
 • Switching frequency: 10 kHz
 • White light
 

Αισθητήρες SICK KT10

SICK KT10

The industry choice for high-speed and precision mark detection

 • Very low jitter (< 10 μs)
 • Precise light spot
 • Best contrast resolution thanks to RGB LED technology
 • Two interchangeable light exits
 • Five storage banks for settings
 • Automatic drift correction
 • Fast switching frequency of 25 kHz
 • Easy-to-read bar graph display
 

Αισθητήρες SICK KT8

SICK KT8

Laser contrast sensor and CAN communication

 • Laser version offers sensing distances of 30 mm to 800 mm
 • Very small and precise laser light spot (Class II)
 • Fast switching frequency of 17 kHz
 • Detection reliability displayed in the bar graph display
 • CAN interface version for parameter setup, diagnostics and function selection
 • Very precise light spot
 

Αισθητήρες SICK KT5

SICK KT5

Contrast sensor in standard metal housing

 • Best contrast resolution thanks to RGB LED technology
 • Intuitive 10-segment bar display indicates the detection reliability
 • Dynamic or static teach-in method or manual potentiometer
 • Switching frequency of 10 kHz
 • Automatic gloss adjustment for highly reflective materials
 • Various sensing distances and light spot directions
 • M12 plug can be rotated 90°
 

Αισθητήρες SICK KT3

SICK KT3

High-performance contrast sensors in a compact housing

 • Very small housing
 • RGB 3-color technology
 • Laser version with long sensing distance
 • Simple teach-in (when machine is stopped or during operation)
 • Integrated switching threshold adjustment for high-gloss objects
 • Reliable operation for jittering materials
 • Switching frequency of 10 kHz
 

Αισθητήρες SICK KT6

SICK KT6

High-performance and tough metal housing for intelligent contrast detection

 • 3-color, RGB LED technology
 • Two-point teach-in (mark and background)
 • Tough, metal housing
 • Automatic gloss adjustment for highly reflective materials
 • 10 mm sensing distance
 • Light exits at end or side, based on model
 • Common mounting footprint