210 2389590-2

Αισθητήρες αναλογικής θέσης

Παρέχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων SICK για να σας βοηθήσουμε να καλύψετε οποιαδήποτε ανάγκη ανίχνευσης, αναγνώρισης, μέτρησης και ασφάλειας στο εργοστάσιο και στην αποθήκη: από απλά φωτοκύτταρα έως προηγμένες λύσεις οπτικού ελέγχου.

Αισθητήρες SICK MPS-C

SICK MPS-C

The intelligent C-slot position sensor

 • Position sensor for direct mounting in C-slots on pneumatic cylinders and grippers
 • Sensor variants with measuring ranges of 25 mm to 200 mm
 • Analog outputs (for current or voltage), switching output, and IO-Link
 • Mounting on other cylinder types (e.g., round body cylinders) is possible with adapters
 

Αισθητήρες SICK MPA

SICK MPA

The intelligent position sensor for large cylinders

 • Position sensor for use on pneumatic cylinders
 • Sensor variants with measuring ranges of 107 mm to 1,007 mm
 • Analog outputs (for current or voltage), switching output, and IO-Link
 • Mounting with adapters on a multitude of cylinder types (tie-rod cylinders, round body cylinders, profile cylinders)

 

Αισθητήρες SICK MPS-T

SICK MPS-T

The intelligent T-slot position sensor

 • Position sensor for direct mounting in T-slots on pneumatic cylinders
 • Sensor variants with measuring ranges of 32 mm to 256 mm
 • Analog outputs (for current or voltage), switching output, and IO-Link
 • Mounting on other cylinder types (e.g., round body cylinders) is possible with adapters