210 2389590-2

Κινητήρες με Φρένο

FFB

FFB 200 png

FFB 

Failsafe brake operating when supply off (a braking force is applied when de-energized)

on LS non IE, IE3 asynchronous three phase IMfinity® motors range.

 

Περισσότερα...