210 2389590-2

Οικοσύστημα Συνεργατών

Για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων καθώς και για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όλη την Ελλάδα, διαθέτουμε ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών, το οποίο αποτελείται από εταιρείες διανομής ηλεκτρολογικού υλικού, system integrators και κατασκευαστές μηχανών.

Ονομάζουμε αυτό το δίκτυο «Οικοσύστημα» γιατί πρόκειται για ένα δυναμικό σύστημα που συνδέει πελάτες, συνεργάτες και την Elergon, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αξίας, μέσα από:

  • Εξειδικευμένες λύσεις για τους πελάτες, με βάση την εστίαση του κάθε συνεργάτη
  • Ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες προκύπτουν από συνέργιες μεταξύ συνεργατών
  • Ανάπτυξη συνεργατών, μέσα από τη δημιουργία σχέσεων με νέους πελάτες και την πρόσβαση σε νέες αγορές

Δείτε τι προσφέρουμε σε κάθε μια από τις κατηγορίες συνεργατών μας:

Διανομείς ηλεκτρολογικού υλικού Κατασκευαστές μηχανών System Integrators