210 2389590-2

Η εταιρία μας θα παραμείνει κλειστή στις 24/12/18, 31/12/18 & 02/12/19.

christmas

H εταιρία μας θα παραμείνει κλειστή τη Δευτέρα 24/12/18 & 31/12/18 καθώς και την Τετάρτη 02/01/19.

 

 

 

 

Περισσότερα...

Επιτυχής επιθεώρηση της εταιρείας μας από τον φορέα TUV Hellas

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση της εταιρείας μας από τον φορέα TUV Hellas για την πιστοποίησή της κατά το πρότυπο ΕΝ ΙSΟ 9001:2015.

Τα πεδία εφαρμογής του νέου προτύπου είναι τα ακόλουθα:

• Εμπορία και τεχνική υποστήριξη υλικών βιομηχανικού αυτοματισμού
• Προγραμματισμός ειδικών εφαρμογών αυτοματισμού

Κατεβάστε το έντυπο πιστοποίησης στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Περισσότερα...